Observatorio de salud y cambio climático

Noticias y Novedades

Noticias y Novedades

Título:

Climate variation drives dengue dynamics

Fecha:

03/01/2017

Palabras clave:

climate variation, dengue

Climate variation drives dengue dynamics.Lei Xu, Leif C. Stige, Kung-Sik Chan, Jie Zhou, Jun Yang, Shaowei Sang, Ming Wang,Zhicong Yang, Ziqiang Yan, Tong Jiang,Liang Lu, Yujuan Yue, Xiaobo Liu, Hualiang Lin, Jianguo Xu, Qiyong Liu, and Nils Chr. Stenseth.PNAS 2017 114 (1) 113-118; published ahead of print December 9, 2016,  doi:10.1073/pnas.1618558114

Fuente:

http://www.pnas.org